CAA বিৰোধী স্থিতিৰে বিৰোধীয়ে উত্তাল কৰিলে অসম বিধানসভাৰ সোমবাৰৰ এদিনীয়া বিশেষ অধিবেশন

841
39
 
CAA বিৰোধী স্থিতিৰে বিৰোধীয়ে প্ৰত্যাশিতভাৱেই উত্তাল কৰিলে অসম বিধানসভাৰ সোমবাৰৰ এদিনীয়া বিশেষ অধিবেশন।
अवधि: 3:46

टिप्पणियाँ

आगामी