ಯಾವ ಶಾಸಕನ ರೇಟೆಷ್ಟು,ಯಾವ ದಲ್ಲಾಳಿ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ? ಇದು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಸತ್ಯ!

32
6
 
टिप्पणियाँ
अगला